Marnix van der Leest

Huisarts op recept

De ongewenste zwangerschap van het meisje met de vlechtjes, de man zonder diagnose die ernstig lijdt aan vliegbewegingen, de medische misser bij de non, de euthanasieverzoeken – het is de dagelijkse praktijk van de dokter, die in Huisarts op recept heel dichtbij komt. Aan de hand van patiëntverhalen beschrijft Van der Leest hoe de nauwe vertrouwensband tussen huisarts en patiënt onder druk staat door versnippering van de zorg, toename van het aantal ouderen en groeiende administratieve last. Huisarts op recept is een pleidooi voor meer tijd en persoonlijke aandacht in de spreekkamer.

Marnix v_dLeest door Marianka Knottnerus

Marnix van der Leest

Marnix van der Leest is sinds 2008 huisarts en heeft een eigen praktijk in het midden van het land. Samen met collega’s richtte hij een stichting op voor de eerstelijnszorg in zijn regio om meer samenwerking te krijgen in de steeds verder versnipperde zorg.

Deel deze pagina

Marnix van der Leest

Huisarts op recept